Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359716
Title Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur : een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten
Author(s) Spijker, J.H.; Elbersen, H.W.; Jong, J.J. de; Berg, C.A. van den; Niemeijer, C.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1616) - 61
Department(s) Landscape Centre
AFSG Biobased Products
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) biomassa - biomassa productie - energievoorraden - houtvoorziening - graslanden - phragmites australis - calluna vulgaris - aanpassing van de productie - nederland - natuur - biobrandstoffen - biobased economy - biomassa cascadering - biomass - biomass production - energy resources - timber supply - grasslands - adjustment of production - netherlands - nature - biofuels - biomass cascading
Categories Bioenergy
Abstract In dit onderzoek is de potentiële hoeveelheid biomassa uit de natuur berekend op basis van de voor 2020 geplande arealen natuur per begroeiingstype. Voor de verschillende soorten biomassa is aangegeven welke huidige toepassingen er voor zijn en welk deel op basis daarvan met name in aanmerking komt voor het opwekken van energie. Daarnaast is aangegeven welke technologieën beschikbaar zijn voor het omzetten van biomassa in energie, welke knelpunten er zijn, en welke mogelijkheden er zijn om de knelpunten op te lossen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.