Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359836
Title Het belang van agrarisch en particulier natuurbeheer voor de robuuste verbindingen
Author(s) Grashof-Bokdam, C.J.; Schotman, A.G.M.; Kuipers, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1593) - 33
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) natuurbescherming - nederland - agrarisch natuurbeheer - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - netherlands - agri-environment schemes - ecological network
Categories Nature Conservation
Abstract Het kabinet-Balkenende I heeft ervoor gekozen het beleid voor de realisatie van robuuste verbindingen te verschuiven van verwerving naar particulier en agrarisch natuurbeheer. Naar aanleiding hiervan heeft LNV aan Alterra gevraagd na te gaan welk deel van de nog te realiseren hectares nieuwe natuur binnen de robuuste verbindingen volgens ecologische criteria te realiseren is door middel van agrarisch natuurbeheer via de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN). Dit is gedaan door te bekijken welke natuurdoeltypen hier gerealiseerd dienen te worden, en of die in principe met deze pakketten te realiseren zijn. Ook is aangegeven of het nodig is om het agrarisch beheer gedurende langere tijd te voeren en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.