Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359837
Title Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland : Zuid- en Noordeinderpolder
Author(s) Pleijter, M.; Brouwer, F.; Werff, M.M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1585) - 65
Department(s) Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) veengronden - bodemkarteringen - bodemgeschiktheid - oppervlakte (areaal) - kaarten - zuid-holland - peat soils - soil surveys - soil suitability - acreage - maps
Categories Land Evaluation
Abstract Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom laat het Hoogheemraadschap in enkele polders onderzoek doen naar de actuele ligging van de veengronden. Voor het bepalen van de ligging en het areaal veengronden in de Zuid- en Noordeinderpolder zijn 81 bodemprofielen in het veld beschreven. De grondboringen zijn uitgevoerd in raaien loodrecht op de bodempatronen. De gegenereerde informatie is digitaal aan het Hoogheemraadschap verstrekt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.