Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 359838
Title Literatuuronderzoek naar gebruik en beleving van natuur van niet-westerse allochtonen in Nederland t.b.v. nationale parken
Author(s) Boer, T.A. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1601) - 30
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) perceptie - etnische groepen - minderheden - nationale parken - nederland - gebruik - natuur - belevingswaarde - landschapsbeleving - natuur- en milieueducatie - perception - ethnic groups - minorities - national parks - netherlands - usage - nature - experiential value - landscape experience - nature and environmental education
Categories Environmental Psychology / Nature Management (General)
Abstract Deze literatuurstudie gaat over de wijze waarop niet-westerse allochtone groepen (Turken, Marokkanen en Surinamers) gebruik maken van de natuur en op welke wijze deze groepen bij de natuur betrokken kunnen worden. Met het resultaat van deze korte ‘helpdeskvraag’ kan de Stichting Nationale Parken haar beleid m.b.t. het bevorderen van het bezoek van allochtone doelgroepen aan haar terreinen, verder aanscherpen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.