Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 359925
Title Toegankelijkheid publieke geodata vooral gehinderd door juridische barrières
Author(s) Groot, N.E.; Bregt, A.K.; Crompvoets, J.W.H.C.; Pluijmers, Y.
Source VI Matrix 15 (2007)8. - ISSN 0929-6107 - p. 6 - 8.
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) overheid - informatiesystemen - informatieverspreiding - evaluatie - geoinformatie - public authorities - information systems - diffusion of information - evaluation - geoinformation
Categories Remote Sensing and Geographical Information Systems (General)
Abstract Het Bedrijvenplatform Geo Informatie heeft Wageningen Universiteit onderzoek laten doen naar belemmeringen in het gebruik van overheidsdata. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt in de begroting voor 2008 dat overheidsinformatie tegen maximaal verstrekkingskosten beschikbaar moet zijn voor hergebruik. Een duidelijke beleidslijn. Toch ondervinden bedrijven belemmeringen als zij overheidsheids­-­geo-informatie als grondstof nemen, zij het nauwelijks financiële. Het is de wildgroei in licentievoorwaarden die de meeste ergernis oplevert
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.