Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360026
Title MINAS: een verfijnd systeem?
Author(s) Timmerman, M.; Smolders, M.M.A.H.H.; Verdoes, N.
Source Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)2. - ISSN 1570-8578 - p. 2 - 4.
Department(s) Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2002
Keyword(s) varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - mineralen - boekhouding - heffingen - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - statistische analyse - overschotten - proefboerderijen - pig farming - farm management - minerals - accounting - levies - pilot farms - demonstration farms - statistical analysis - surpluses - experimental farms
Categories Farm Management
Abstract Op de Praktijkcentra voor de varkenshouderij Sterksel, Raalte en Rosmalen zijn de MINAS-boekhoudingen geanalyseerd op de effecten van verschillen in de voorraden voer en mest, en van afwijkingen in de bepalingen van het mineralengehalte in aangevoerd voer en afgevoerde mest. Door voorraadeffecten en onnauwkeurigheden in de bepalingen van de aan- en afvoer van mineralen is het mogelijk dat een varkenshouder heffing moet betalen, terwijl mest en dieren zijn afgevoerd volgens de regels. Om de spreiding in de MINAS-aangifte voor fosfaat en stikstof en de mogelijke heffing te bepalen werd een statistische analyse uitgevoerd voor een bedrijf met 237 zeugen en een bedrijf met 2000 vleesvarkens
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.