Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360090
Title Evaluatie van een kwart eeuw schapenbegrazing op de Bemelerberg
Author(s) Smits, N.A.C.; Bobbink, R.; Willems, J.H.; Schaminée, J.H.J.
Source Natuurhistorisch Maandblad 96 (2007)4. - ISSN 0028-1107 - p. 114 - 121.
Department(s) Nature Conservation and Plant Ecology
Centre for Ecosystem Studies
PE&RC
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2007
Keyword(s) begrazing - schapen - natuurbescherming - plantengemeenschappen - zuid-limburg - grazing - sheep - nature conservation - plant communities
Categories Nature Management (General) / Plant Ecology
Abstract In 1979 werd opnieuw begrazing door schapen toegepast. Uit veldwaarnemingen blijkt dat diverse plantensoorten die reeds aanwezig waren vóór de begrazing, zich over het terrein hebben verspreid, maar dat er vrijwel geen nieuwe soorten zijn bijgekomen tussen 1977 en 2005. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) wordt sinds medio 2004 onderzoek verricht naar het functioneren en het herstel van dergelijke hellingschraallandcomplexen in Zuid-Limburg
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.