Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360094
Title Verbeterd mineralenbeheer op melkveebedrijven door mestscheiding : verkenning van de bijdrage aan de benutting van N en P aan de hand van resultaten van proefbedrijf 'De Marke'
Author(s) Verloop, J.; Hilhorst, G.J.; Hermans, A.T.W.M.; Oenema, J.; Aarts, H.F.M.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 44) - 43
Department(s) Agrosystems
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveehouderij - melkveebedrijven - mest - rundveemest - scheiding - drijfmest - fosfor - stikstof - gebruiksefficiëntie - agrarische bedrijfsvoering - proeven op proefstations - mestverwerking - dairy farming - dairy farms - manures - cattle manure - separation - slurries - phosphorus - nitrogen - use efficiency - farm management - station tests - manure treatment
Categories Manure treatment / Cattle
Abstract Wat draagt scheiden van dierlijke mest in een N (stikstof) rijke en een P (fosfor) rijke fractie bij aan de benutting van N en P in de melkveehouderij? Om deze vraag te beantwoorden is dit rapport opgesteld. De verkenning is geënt op proefbedrijf voor duurzame melkveehouderij ‘De Marke’. Het doel is om te kunnen beoordelen of mestscheiden op proefbedrijf ‘De Marke’ wenselijk is en om een beeld te krijgen van gewenste aanpassingen in de bedrijfsvoering, in het bijzonder de verdeling van mest over gewassen en percelen. Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het project ‘Koeien & Kansen’. In dit project wordt in de praktijk onderzocht hoe het mineralenbeheer op melkveebedrijven verbeterd kan worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.