Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360095
Title Geld verdienen met slim management : hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid
Author(s) Evers, A.G.; Haan, M.H.A. de; Gielen, J.C.A.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 43) - 28
Department(s) Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - mest - bedrijfsresultaten in de landbouw - quota's - gebruiksefficiëntie - besparingen - mestverwerking - mestbeleid - maatregelen - dairy farms - farm management - manures - farm results - quotas - use efficiency - savings - manure treatment - manure policy - measures
Categories Manure treatment / Farm Management
Abstract Na Minas is in 2006 een nieuw mestbeleid geïntroduceerd dat uitgaat van gebruiksnormen. Veehouders mogen een maximale hoeveelheid dierlijke mest op hun land aanwenden. Ook het gebruik van kunstmest is beperkt en hangt mede af van het gebruik van organische mest en het grondgebruik. Een belangrijk doel van het project Koeien & Kansen is voldoen aan de mestregels van 2009. De Koeien & Kansen-boeren gaan elk op hun eigen manier met dit mestbeleid om. De DLV (of persoonlijke begeleider van een andere organisatie) brengt het economisch resultaat jaarlijks in beeld en bespreekt dit met de betreffende veehouders. Uit de economische resultaten blijkt dat het ene bedrijf economisch succesvoller is in het bereiken van de normen dan het andere. Het doel van dit rapport is om economisch effectieve maatregelen te identificeren op de Koeien & Kansen bedrijven binnen het kader van het nieuwe mestbeleid 2009. Er is onder andere aandacht voor het gebruiken van de bedrijfsspecifieke excretie, het uitbreiden van de mestopslag, het quotum en het grondareaal en het uitbesteden van jongveeopfok
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.