Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360101
Title Baseline studie vis MVII: veldwerkrapportage najaar 2007
Author(s) Couperus, A.S.; Dijkman Dulkes, H.J.A.; Hintzen, N.T.; Leijzer, T.B.; Pasterkamp, T.L.; Westerink, H.J.; Willigen, J.A. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C132/07) - 9
Department(s) IMARES
IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) visserij - kustwateren - vis vangen - vangstsamenstelling - visstand - vissen - onvolwassenheid - populatiedichtheid - voordelta - beschermde gebieden - fisheries - coastal water - fishing - catch composition - fish stocks - fishes - juvenility - population density - reserved areas
Categories Fishery Resources and Management
Abstract In het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is besloten om in de Voordelta een zeereservaat in te stellen met een grootte van circa 30.000 hectare. Dit zeereservaat zou de gevolgen van de landaanwinning van ongeveer 3000 hectare moeten compenseren. In het kader van een tweede nulmeting juveniele vis in het gebied waar de Tweede Maasvlakte zal worden aangelegd, wordt in voor- en najaar 2007 op een vijftigtal lokaties gevist met een garnalenkor. Dit rapport bevat de veldwerkrapportage van het onderzoek dat door IMARES in opdracht van RIKZ is uitgevoerd in de periode 20 augustus t/m 7 september 2007.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.