Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360205
Title Ruimtelijk, interactief en transdisciplinair : model voor integrale belangenafweging bij planvorming
Author(s) Geertsema, W.; Heide, C.M. van der; Blaeij, A.T. de
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 24 (2007)3. - ISSN 0169-6300 - p. 146 - 155.
Department(s) Landscape Centre
Land Use Planning
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Economics of Consumers and Households Group
MGS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) regionale planning - landschap - landgebruik - ecosystemen - economische ontwikkeling - modellen - natuurontwikkeling - landschapsplanning - regional planning - landscape - land use - ecosystems - economic development - models - nature development - landscape planning
Categories Nature Management (General)
Abstract Ruimtelijke inrichting van natuur en landschap is subjectief en grijpt in op zowel de ecologie als economie van een gebied. In Nederland staat kiezen voor natuur vaak tegenover kiezen voor economische ontwikkeling. Dit artikel beschrijft een ruimtelijke afwegingsmethode (RITA) waarmee inzicht wordt verschaft in de ecologische én economische waarden van groenblauwe netwerken. Het economisch nut dat individuen aan natuur en landschap toekennen én het rangschikken van verschillende ruimtelijke kenmerken van het landschap, staan hierbij centraal. Waarbj RITA staat voor: Ruimtelijk, Interactief en Transdisciplinair Afwegingsmodel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.