Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360392
Title Het effect van huisvesting op het welzijn van paarden
Author(s) Visser, E.K.
Source Veehouder en Dierenarts 21 (2007)1. - ISSN 1381-8007 - p. 7 - 8.
Department(s) LR - Animal Behaviour & Welfare
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) paarden - diergedrag - abnormaal gedrag - sociaal gedrag - mentale stress - paardenziekten - horses - animal behaviour - abnormal behaviour - social behaviour - mental stress - horse diseases
Categories Animal Housing, Management and Care / Animal Health and Welfare / Equidae (Horses, Donkeys, Mules)
Abstract Enkele decennia geleden werd de kennis van paarden nog automatisch overgedragen van vader op zoon, omdat veel families dagelijks met paarden werkten. Eén van de gevolgen van een veranderende manier van houden van en omgaan met paarden is het ontstaan van stress en frustratie. Een aanzienlijk deel van de paarden in Nederland blijkt afwijkend gedrag te vertonen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.