Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360453
Title Plaagonderdrukkende landschappen op de computer
Author(s) Werf, W. van der; Bianchi, F.J.J.A.
Source Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 218 - 222.
Department(s) Crop and Weed Ecology
PE&RC
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) parasieten van plaaginsecten - natuurlijke vijanden - predatoren van schadelijke insecten - plagenbestrijding - simulatiemodellen - landschapselementen - ecologische hoofdstructuur - ruimtelijke ecologie - parasites of insect pests - natural enemies - predators of insect pests - pest control - simulation models - landscape elements - ecological network - spatial ecology
Categories Landscape Ecology / Agricultural Entomology
Abstract Uit empirisch onderzoek wordt steeds duidelijker dat de inrichting van het agrarisch landschap de onderdrukking van plaagorganismen in de landbouw kan beïnvloeden. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe simulatiemethoden van ruimtelijke dynamische interacties tussen natuurlijke vijanden en plaagorganismen op landschapsschaal gebruikt kunnen worden om meer inzicht te krijgen in de werking van biologische bestrijding in een landschapscontext. Dergelijke modellen kunnen goed helpen bij het zoeken naar een landschapsinrichting die biologische bestrijding maximaal ten goede komt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.