Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360615
Title A50: oorverdovend & adembenemend : een ontwerpstudie voor het tracé Grijsoord - Rijnbrug
Author(s) Kooij, H.J.; Hofschreuder, P.; Jaarsma, C.F.; Massop, H.T.L.; Sande, B. van de; Theuws, P.
Source Wageningen : WUR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 238) - ISBN 9789085850809 - 65
Department(s) Land Use Planning
Meteorology and Air Quality
Alterra - Centre for Water and Climate
MGS
WIMEK
Publication type Scientific report
Publication year 2008
Keyword(s) wegtransport - wegen - wegenbouw - verkeer - geluidshinder - landschapsbouw - heidegebieden - veluwe - road transport - roads - road construction - traffic - noise pollution - landscaping - heathlands
Categories Infrastructural Plans
Abstract In dit rapport is voor een drietal deelgebieden van de noord - zuid verbinding A50 onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn om de snelweg wel naar 2x3 rijstroken uit te breiden, maar tegelijk de negatieve aspecten te minimaliseren. Het betreft het Beekdalviaduct, Doorwerthse Heide en Wolfheze. De uitkomsten van deze studie laten zien dat het mogelijk is om de capaciteitsvergroting van de A50 tussen de Rijnbrug bij Heteren en knooppunt Grijsoord niet alleen te gebruiken voor een verbetering van de doorstroming van het verkeer, maar tevens voor het treffen van maatregelen die de negatieve gevolgen van deze snelweg op de leefomgeving aanzienlijk verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.