Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360663
Title Kader 4. De rol van biodiversiteit bij plaagbeheersing in kasteelten
Author(s) Messelink, G.J.; Ramakers, P.M.J.
Source Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 239 - 239.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) biologische bestrijding - teelt onder bescherming - natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - predatoren van schadelijke insecten - cultuurmethoden - bevordering van natuurlijke vijanden - glastuinbouw - biological control - protected cultivation - natural enemies - biological control agents - predators of insect pests - cultural methods - encouragement - greenhouse horticulture
Categories Agricultural Entomology / Biological Control
Abstract In de moderne glastuinbouw wordt het ecosysteem zo veel mogelijk versimpeld en is biodiversiteit teruggebracht tot een minimum. Door de grotendeels gesloten ruimte zijn de technische mogelijkheden daartoe groter dan in enige andere teelt; denk bijvoorbeeld in aan telen zonder grond, ontsmetten van recirculatiewater, rigide hygiënische maatregelen bij teeltwisseling, van de omgeving afwijkende binnenklimaat en telen in de winter. Alles is gericht op het realiseren van een uniforme hoogproductieve monocultuur, die vrij is van ziekten en plagen. Niets in deze wereld is echter volmaakt: een klein aantal plaagsoorten slaagt er elk jaar weer in de teeltwisseling te overleven of naderhand de kas binnen te bringen. Er worden de meest gebruikte methoden te bevordering van de biologische bestrijding in de kasteelt opgesomd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.