Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360776
Title Duurzaam omgaan met een essentiele 'grondstof in overvloed'; meervoudig watergebruik op de waterplaneet
Author(s) Lier, J.B. van
Source Spil 233-234 (2007)1. - ISSN 0165-6252 - p. 9 - 14.
Department(s) Sub-department of Environmental Technology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) watergebruik - waterbeschikbaarheid - wereld - water - schaarste - water use - water availability - world - scarcity
Categories Water policy
Abstract In dit artikel worden de beschikbaarheid en het ( mogelijke meervoudige) gebruik van water als grondstof geschetst, toegespitst op de sectoren industrie en landbouw. Dit alles geplaatst in een mondiaal kader van groeiende schaarste en oplopende kosten van grondstoffen, en een dreigende monopolisering ervan. Dit artikel geeft de hoofdlijnen van de inaugurele rede (2006, bijzonder hoogleraarschap Wageningen)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.