Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 360986
Title Vocht onder controle bij het gebruik van energieschermen: Resultaten van een praktijkexperiment
Author(s) Campen, J.B.
Source Onder Glas 5 (2008)1. - p. 34 - 35.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - tomaten - schermen - ventilatoren - relatieve vochtigheid - ontvochtiging - experimenten - glastuinbouw - energiebesparing - groenten - market gardens - greenhouses - protected cultivation - tomatoes - blinds - ventilators - relative humidity - dehumidification - experiments - greenhouse horticulture - energy saving - vegetables
Categories Greenhouse Technology
Abstract In een praktijkproef op een commercieel bedrijf is in een afdeling van 1,2 ha een systeem getest om mechanisch vocht af te voeren. Hierbij wordt buitenlucht, die minder vocht bevat dan kaslucht, met ventilatoren en luchtslangen onder het scherm ingeblazen. Deze methode is goed controleerbaar en zorgt niet voor klimaatverschillen. De luchtvochtigheid bleek goed te regelen met het geïnstalleerde systeem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.