Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361019
Title Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken
Author(s) Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.
Source Gewasbescherming 38 (2007)4. - ISSN 0166-6495 - p. 168 - 169.
Department(s) Sub-department of Soil Quality
Laboratory of Nematology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) meloidogyne chitwoodi - meloidogyne - nematoda - detectie - pootaardappelen - bodem - monsters - technieken - proefstations - visserij - rotaties - teeltsystemen - groenteteelt - waardplanten - overblijvende planten - bodemgeschiktheid - plantenveredeling - raphanus sativus - nematiciden bevattende planten - plantenparasitaire nematoden - belgië - aardappelen - vollegrondsteelt - bodemkwaliteit - detection - seed potatoes - soil - samples - techniques - experimental stations - fisheries - rotations - cropping systems - vegetable growing - host plants - perennials - soil suitability - plant breeding - nematicidal plants - plant parasitic nematodes - belgium - potatoes - outdoor cropping - soil quality
Categories Nematoda / Plant and Crop Protection (General) / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken; 4) Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek in Vlaanderen; 5) Populatiedynamiek van het maïswortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi in rotaties in de vollegrondsgroenteteelt; 6) Waardplantstatus en gevoeligheid vaste planten voor M. chitwoodi; 7) Manipulatie van bodemgezondheid tegen het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi; 8) Veredeling van bladrammenas op resistentie tegen M. chitwoodi en M. fallax
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.