Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361029
Title Discard sampling of the Dutch pelagic freezer fishery in 2006
Author(s) Helmond, A.T.M. van; Overzee, H.M.J. van
Source IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO report 07.010) - 40
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) visserij - vangstsamenstelling - monitoring - visbestand - noordoost atlantische oceaan - nederland - pelagische visserij - visvangsten - visserij-ecologie - discards - fisheries - catch composition - fishery resources - northeast atlantic - netherlands - pelagic fishery - fish catches - fisheries ecology
Categories Fisheries
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van het discards bemonsteringsprogramma van de Nederlandse pelagische visserij in het noordoost Atlantisch gebied in 2006, dat is opgezet als invulling van EC regelingen 1543/2000 en 1639/2001 voor gegevensverzameling in Europese visserijen. Twaalf reizen aan boord van pelagische schepen werden bemonsterd. Gedurende de twaalf reizen werden in totaal 424 trekken bemonsterd. De samenstelling en de hoeveelheid van doelsoorten en bijsoorten verschilde tussen de reizen. Tot de doelsoorten behoorden blauwe wijting, haring, horsmakreel, makreel en grote zilversmelt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.