Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361110
Title IJs op peren blijkt opnieuw goede combinatie
Author(s) Geijn, F.G. van de
Source De Fruitteelt 97 (2007)36. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
Department(s) AFSG Quality in Chains
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) peren - rassen (planten) - ijs - koelen - koeling - fruitbewaarplaatsen - koudeopslag - vocht - onderzoek - pears - varieties - ice - cooling - chilling - fruit stores - cold storage - moisture - research
Categories Fruit Growing
Abstract In 2005/'06 is een praktijkproef met het toepassen van ijs in de bewaring van peren uitgevoerd op het bedrijf van Bert Jongerius in Houten. In 2007 is deze proef uitgebreid, en opnieuw bleek ijs het vochtverlies van peren te kunnen beperken, maar toch konden de problemen met slappe nekken in 2007 niet geheel worden opgelost
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.