Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361114
Title Verschillende vormen van inwendig bruin onder de loep
Author(s) Schaik, A.C.R. van; Geijn, F.G. van de
Source De Fruitteelt 97 (2007)13. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
Department(s) AFSG Quality in Chains
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) fruitteelt - peren - fruitbewaarplaatsen - koudeopslag - opslag met klimaatbeheersing - bewaarziekten - bederf na de oogst - inwendig bederf - voorraadbederf - verliezen na de oogst - afwijkingen, planten - fruit growing - pears - fruit stores - cold storage - controlled atmosphere stores - storage disorders - postharvest decay - internal breakdown - storage decay - postharvest losses - plant disorders
Categories Fruit Growing
Abstract In het bewaarseizoen 2006 zijn er tijdens de oogst en bewaring van Conference diverse vormen van inwendige bruinverkleuring te zien. Om de juiste conclusies te trekken over oorzaken, verdere onwikkeling en eventuele maatregelen, is het nuttig om de verschillende vormen van bruinverkleuring goed te kunnen onderscheiden. Daarmee is het tijdens de bewaring beter mogelijk om de verdere ontwikkeling te volgen en tijdig maatregelen te nemen. Bovendien kunnen problemen in het volgende bewaarseizoen hiermee wellicht voorkomen worden. Inwendige problemen zijn meestal niet aan de buitenkant van de vrucht te herkennen, waardoor uitsorteren bijna onmogelijk is en partijen bij ernstige aantasting gestort moet worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.