Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361345
Title Casestudy Peel en Maas : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden, nr. 5
Author(s) Groot, A.M.E.; Kuindersma, W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.5)
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - de peel - noord-brabant - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation
Categories Land Use Planning
Abstract Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudyonderzoek naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie in Peel en Maas. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. Peel en Maas is een van de zeven Brabantse reconstructiegebieden. Conclusie is dat de reconstructie in Peel en Maas heeft gezorgd voor een nieuwe ontwikkelingsgerichte benadering van het landelijk gebied. Partijen zijn ook beter gaan samenwerken door de reconstructie. Het planeigenaarschap rond het reconstructieplan is groot bij de betrokken gebiedspartijen. In de uitvoering liggen veel verantwoordelijkheden bij gemeenten en waterschap. Daarbij worden ze ondersteund door de provincie en het streekhuis
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.