Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361488
Title Ruimte voor water; kansen voor nieuwe natte bossen
Author(s) Hommel, P.W.F.M.; Rooij, S.A.M. van; Olsthoorn, A.F.M.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)3. - ISSN 1572-7610 - p. 2 - 6.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) bossen - hoge grondwaterspiegels - waterbeheer - wateropslag - forests - high water tables - water management - water storage
Categories Water policy
Abstract Natte bossen zouden een mooie manier zijn om waterberging met natuurontwikkeling te combineren. Toch denken waterbeheerders niet meteen aan natte bossen als ze natuur willen ontwikkelen. Ze zijn huiverig omdat ze denken dat aanleg en beheer veel geld zullen kosten. Alterra deed een onderzoek, en concludeert dat er wel degelijk kansen zijn. Hoofdlijnen uit het rapport "Bos in water, water in bos"
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.