Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361586
Title Stikstofbemesting met verschillende meststoffen bij aardbei bij twee niveaus van beregening
Author(s) Ruijter, F.J. de; Wilms, J.A.M.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 160) - 22
Department(s) Agrosystems
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) fragaria ananassa - aardbeien - stikstofmeststoffen - opbrengst - mestgiften - experimenteel veldonderzoek - bemesting - strawberries - nitrogen fertilizers - outturn - dressings - field experimentation - fertilizer application
Categories Small Fruits / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract In voorgaande jaren zijn proeven met N-bemesting in aardbeien uitgevoerd Op praktijkbedrijven van Telen met Toekomst. In de twee uitgebreide proeven in 2006 werden verschillende bemestingsniveaus met Kas vergeleken ter toetsing van de gebruiksnorm van 160 kg/ha. De resultaten van dit onderzoek en de discussie daarover leidde tot een drietal vragen: 1- Hoe zouden de verschillende behandelingen uitgepakt hebben op schralere grond?; 2- Zou herhaling van dit onderzoek onder andere weersomstandigheden leiden tot dezelfde resultaten?; 3- Kunnen de verschillende meststoffen beter vergeleken worden? Deze vragen zijn uitgewerkt in een proef welke in 2007 is uitgevoerd op proefbedrijf Vredepeel op een perceel met beperkte organische bemesting in het verleden. De gehele proef is uitgevoerd onder twee beregeningsniveaus om verschillen in uitspoeling van meststoffen te kunnen bekijken en de volgende meststoffen zijn vergeleken: Agroblen, Entec, Kas en Orgaplus
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.