Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361590
Title Emissies uit WKK installaties in de glastuinbouw : methaan, etheen en NOx concentraties in rookgassen voor CO2 dosering
Author(s) Dueck, T.A.; Dijk, C.J. van; Kempkes, F.L.K.; Zalm, T. van der
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 505) - 46
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) elektrische energie - energiebronnen - kooldioxide - emissie - gewasverliezen - warmtekrachtkoppeling - rookgassen - glastuinbouw - electrical energy - energy sources - carbon dioxide - emission - crop losses - cogeneration - flue gases - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract In het kader van het energieonderzoek binnen het programma “Kas als energiebron”, is in opdracht van het Ministerie van LNV en PT door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek gedaan naar emissies van rookgassen. Tijdens CO2 dosering komen ondanks het reinigen, een deel van deze emissies in de kas terecht. Door verbeterde (dichtere kassen) en gewijzigde teeltomstandigheden zoals semi-gesloten telen is de luchtuitwisseling afgenomen en neemt nog verder af. De kwaliteit van de gedoseerde CO2 ten behoeve van de gewasgroei wordt daardoor een steeds belangrijker en kritische factor. Ook het ontbreken van betrouwbare cijfers van methaan emissies bij WKK-installaties was aanleiding voor dit onderzoek. Daarnaast vormde de vele klachten over gewasschades aanleiding om tegelijk in het project te kijken naar concentraties van rookgassen op gewasniveau. In dit verslag worden de concentratiepatronen van de belangrijkste rookgascomponenten in beeld gebracht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.