Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361691
Title Bakens in het landschap: Van wie en voor wie
Author(s) Woerkum, C.M.J. van
Source Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse 17 (2007)2. - ISSN 1572-302X - p. 36 - 38.
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) fysiografische elementen - landschapsarchitectuur - landschap - attitudes - opinies - perceptie - zichtbaarheid - ruimtelijke ordening - emoties - physiographic features - landscape architecture - landscape - opinions - perception - visibility - physical planning - emotions
Categories Environmental Psychology / Landscape Architecture (General)
Abstract Een essay over mentale bakens en hun belang. Bakens zijn niet alleen opvallende fysische verschijnselen, maar kunnen ook als mentale constructies worden opgevat. In die zin zijn ze vaak minder duidelijk zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. We zouden meer moeten weten hoe mensen zich feitelijk in hun omgeving oriënteren en wat voor betekenis ze aan bepaalde (mentale) bakens hechten. Wat doen die toeschouwers met landschappen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.