Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361739
Title Effecten van klimaatverandering op natuur overal zichtbaar
Author(s) Bron, W.A.; Vliet, A.J.H. van
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)8. - ISSN 1572-7610 - p. 2 - 7.
Department(s) Centre Geo-information
Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) biodiversiteit - habitats - soorten - temperatuur - klimaatverandering - dispersie - agrobiodiversiteit - biodiversity - species - temperature - climatic change - dispersion - agro-biodiversity
Categories Ecology (General) / Climatic Change
Abstract De sterke stijging van de temperatuur sinds 1988 leidt tot grote zichtbare veranderingen in de Nederlandse natuur. Het groeiseizoen is enkele weken langer geworden. Een groot aantal warmteminnende soorten breidt zich uit of vestigt zich. Het is nog grotendeels onduidelijk hoe natuur en landschap gaan veranderen als gevolg van verwachte temperatuurstijgingen tot 2,8 graden Celcius in de komende veertig jaar. In dit artikel nadere aandacht voor vogels, planten, vlinders, mossen, achteruitgang van soorten in relatie tot temperatuurveranderingen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.