Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361760
Title Archeologisch veldonderzoek van boerenerven in de omgeving van Colmschate (Overijssel); De toetsing van een historisch-geografisch verwachtingsmodel
Author(s) Beek, R. van; Groenewoudt, B.; Keunen, L.J.
Source Amersfoort : Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg 5) - ISBN 9789057991011 - 45
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Scientific report
Publication year 2007
Keyword(s) landschap - erven - landbouwbedrijven - salland - cultuurlandschap - historische geografie - landscape - yards - farms - cultural landscape - historical geography
Categories Historical Geography
Abstract Aangezien urbanisatie, industrialisatie, waterbeheer en natuurontwikkeling in een hoog tempo ingrijpen in het Oost-Nederlandse landschap, komen het bodemarchief en het cultuurhistorisch landschap in deze dekzandgebieden onder steeds grotere druk te staan. Deze trend zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar toenemen. Om een brede, wetenschappelijke basis op te bouwen die het mogelijk maakt om in de toekomst op een verantwoorde wijze met de cultuurhistorische waarden om te gaan, is het Oost-Nederland-project opgezet
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.