Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361862
Title Oorzaken van verschillen in grondprijzen : een hedonische prijsanalyse van de agrarische grondmarkt
Author(s) Cotteleer, G.; Luijt, J.; Kuhlman, J.W.; Gardebroek, C.
Source Wageningen : Wageningen UR (WOt-rapport 41) - 84
Department(s) Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
MGS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) overdrachten van grond - landbouwgrond - prijsvorming - prijzen - marktprijzen - economische analyse - marktconcurrentie - geografische informatiesystemen - nederland - land transfers - agricultural land - price formation - prices - market prices - economic analysis - market competition - geographical information systems - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De agrarische grondprijs wordt in verstedelijkte gebieden van Nederland gedomineerd door de mate van stedelijke druk. Daartegenover staat dat in de meer afgelegen landbouwgebieden de hoogte van diezelfde agrarische grondprijs in belangrijke mate bepaald wordt door de verhouding tussen het aantal kopers en verkopers op lokale agrarische grondmarkten. Dit blijkt uit de resultaten van een hedonisch prijsmodel dat het LEI en Wageningen Universiteit samen hebben ontwikkeld. Trefwoorden: EHS, grondmarkt, hedonisch prijsmodel, landbouwgrond, lokale marktverhoudingen, verschillen in grondprijzen, zwaartekrachtformule
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.