Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361918
Title Beheersstrategie voor Botrytis paeniae in pioen: Teeltmaatregelen ter voorkoming van aantasting door Botrytis paeoniae
Author(s) Leeuwen, G.J.L. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / WUR Glastuinbouw ) - 20
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - bloementeelt - paeonia - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - bestrijdingsmethoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - proeven op proefstations - plant protection - floriculture - plant pathogenic fungi - control methods - cultural control - disease prevention - station tests
Categories Plant and Crop Protection (General) / Floriculture / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Een hardnekkig probleem bij de productie van pioenen zijn omvallers veroorzaakt door de schimmel Botrytis paeoniae. Om het aantal omvallers in de praktijk te beperken zijn in een praktijkproef enkele teeltmaatregelen nader onderzocht. In een enquête onder Pioentelers is gevraagd naar teeltmaatregelen die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van een besmetting door Botrytis en op vermindering van de uitbreiding ervan. Maatregelen kunnen gericht zijn op het verwijderen van mogelijke besmettingsbronnen van de schimmel. Maatregelen kunnen ook gericht zijn op het vermijden van teeltomstandigheden waarbij aantasting van de plant door de schimmel in de hand gewerkt wordt. Omdat er over dit laatste in de praktijk verschillende ideeën bestaan, is dit in een meerjarige praktijkproef onderzocht. In deze praktijkproef zijn behandelingen aangelegd voor het tijdstip van afmaaien, de afmaaihoogte en het verwijderen van gewasresten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.