Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361932
Title Landbouw en milieu in transitie
Author(s) Oenema, O.; Kolk, J.W.H. van der; Groot, A.M.E.
Source Wageningen : Alterra (WOt-studie 2) - ISBN 9789078207023 - 112
Department(s) Soil Science Centre
WOT Natuur & Milieu
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) landbouw - milieu - duurzaamheid (sustainability) - plattelandsomgeving - innovaties - landbouw bedrijven - nederland - agriculture - environment - sustainability - rural environment - innovations - farming - netherlands
Categories Agriculture in the Netherlands / Agricultural Economics (General)
Abstract De Nederlandse landbouw staat aan de vooravond van grote veranderingen. Milieuvraagstukken en andere maatschappelijke wensen en vragen maken een grondige herziening van de landbouw noodzakelijk. Wageningen UR geeft in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau en de WOT Natuur & Milieu antwoord op de vragen: Wat maakt de transitie duurzame landbouw zo bijzonder dat het doet wat twintig jaar milieubeleid niet heeft weten te doen? Welke innovaties zijn daarvoor nodig? Welke kennis en kennisinfrastructuur is daarvoor gewenst?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.