Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361964
Title Waarschuwingsmodel voor Botrytis in pioen
Author(s) Leeuwen, G.J.L. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (PPO 3241104400, dl. B4) - 26
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) gewasbescherming - bloementeelt - paeonia - plantenziekteverwekkende schimmels - botrytis - infectiebestrijding - modellen - bestrijdingsmethoden - plant protection - floriculture - plant pathogenic fungi - infection control - models - control methods
Categories Plant and Crop Protection (General) / Floriculture / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de waarde van een waarschuwingssysteem tegen Botrytis in de pioenenteelt. Het waarschuwingsmodel voor bestrijding van Botrytis paeoniae is gedurende twee jaar getest op drie teeltbedrijven, verspreid over Nederland. Het waarschuwingsmodel resulteerde in min of meer dezelfde mate van aantasting door Botrytis als de standaard werkwijze van de telers. Dit met een geringer aantal chemische bestrijdingen. Dit model, dat is gebaseerd op een infectietabel voor Botrytis in Gladiool, berekent de infectiekans op basis van temperatuur en bladnatperiode. Bij de berekening worden regionale weersgegevens gebruikt. Bij een overschrijding van de drempelwaarde voor infectie door Botrytis van 40% volgt een advies voor bestrijding naar de teler
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.