Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361978
Title Belichting met LED's maakt nieuwe manier van telen mogelijk: LED's bieden op termijn veel perspectief
Author(s) Kierkels, T.; Ieperen, W. van
Source Onder Glas 4 (2007)5. - p. 43 - 45.
Department(s) Horticultural Supply Chains
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) teelt onder bescherming - belichting - lampen - kunstlicht - optische eigenschappen - plantenontwikkeling - assimilatie - landbouwkundig onderzoek - innovaties - glastuinbouw - protected cultivation - illumination - lamps - artificial light - optical properties - plant development - assimilation - agricultural research - innovations - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology
Abstract Assimilatiebelichting met LED's kan op termijn wellicht een belangrijk deel van de hogedruk natriumlampen vervangen. Voor het zover is, moet er echter nog veel onderzocht worden. Het gaat niet alleen maar om het vervangen van het ene groeilicht door het andere. De nieuwe techniek maakt een totaal andere teelt mogelijk, met hogere producties in het verschiet. Belangrijk is om het gebruik van LED's in een totaal teelt- en kasconcept in te passen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.