Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 361990
Title Energievoorzieningssysteem voor een Freesiabedrijf zonder fossiele energie
Author(s) Zwart, H.F. de
Source Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations - 13
Department(s) Agrotechnology and Food Sciences
AFSG Agrisystems & Environment
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) snijbloemen - freesia - energiegebruik - duurzaamheid (sustainability) - energiebronnen - biomassa - ontwikkelingsplannen - duurzame energie - energiebesparing - cut flowers - energy consumption - sustainability - energy sources - biomass - development plans - sustainable energy - energy saving
Categories Bioenergy / Horticulture
Abstract In de onlangs opgestelde lange termijn transitiepaden voor de tuinbouw is het streefbeeld gesteld dat de glastuinbouw in 2020 los van de input van fossiele energie zou moeten kunnen opereren. De teelten met een laag energieverbruik kunnen gemakkelijker zonder fossiele energie worden gerealiseerd dan de energie-intensieve gewassen, zoals roos, tomaat, tropische potplanten etc. Een teelt met een relatief kleine warmtevraag en een niet al te klein areaal is de Freesiateelt. Er zijn reeds een aantal Freesiabedrijven waar met behulp van seizoensopslag en benutting van zomerse warmteoverschotten in de winter op een energiezuinige wijze Freesia’s worden geteeld. De bedrijfsuitrusting en de bedrijfsfilosofie van dit bedrijf wordt uiteengezet en de belangrijkste verbruikskenmerken worden gegeven. Ook wordt een overzicht gegeven van de zaken die zouden veranderen wanneer het beschreven bedrijf zou overstappen naar groene stroom en bio-olie als fossiel-vrije vervangers van gangbare stroom en aardgas. Er zal worden gekeken naar een drietal mogelijkheden waarmee de energievraag kan worden verminderd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.