Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362033
Title Bijproducten biobrandstoffen
Author(s) Bondt, N.; Meeusen-van Onna, M.J.G.
Source Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086152032 - 43
Department(s) LEI Markt en Ketens
LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) residuen - industrieel afval - afval - organisch afval - bijproducten - agrarische afvalstoffen - agro-industriële bijproducten - brandstoffen - vetten - technologie - plantaardige vetten - voedselindustrie - drankenindustrie - nederland - economische haalbaarheid - economische evaluatie - rentabiliteit - biobrandstoffen - bioethanol - biobased economy - residues - industrial wastes - wastes - organic wastes - byproducts - agricultural wastes - agroindustrial byproducts - fuels - fats - technology - plant fats - food industry - beverage industry - netherlands - economic viability - economic evaluation - profitability - biofuels
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Dit rapport beschrijft de markt van reststromen uit de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie, en de aantrekkelijkheid van deze reststromen voor de productie van bioethanol en biodiesel. De eerstegeneratietechnologie kan slechts 29% van de 7,5 miljoen ton reststromen goed omzetten in biobrandstoffen. Als bovendien rekening wordt gehouden met niet-technische criteria blijken er voor bio-ethanol niet of nauwelijks reststromen interessant te zijn. Voor biodiesel kan wel gebruik worden gemaakt van de plantaardige en dierlijke vetten. De economische gevolgen voor onder meer de diervoedersector zijn beperkt. This report examines the market for residues from the Dutch food and beverage industry, and the appeal of these residues for the production of bio-ethanol and biodiesel. The firstgeneration technology is readily suited to the conversion of no more than 29% of the 7.5 million tonnes of residues into biofuels. Moreover, when non-technological criteria are also taken into account virtually none of the residues are of interest for conversion into bioethanol, although vegetable and animal fats can be used to produce biodiesel. The economic consequences for sectors such as the animal-feed sector are limited.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.