Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362152
Title Het importeren van honingbijen
Author(s) Cornelissen, B.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bijen - 5
Department(s) PPO Bees
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bijenziekten - honingbijen - wetgeving - plagenbestrijding - geïntroduceerde soorten - geïmporteerde rassen - tropilaelaps - aethina tumida - Nederland - bee diseases - honey bees - legislation - pest control - introduced species - imported breeds - Netherlands
Categories Bee Diseases and Pests / European Law
Abstract Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook allerlei ziekten verplaatst worden. Varroa is daar het meest in het oog springende voorbeeld van. Om de introductie van andere exotische bijenziekten te voorkomen zijn er vanuit Brussel Europese richtlijnen gekomen ten behoeve van landelijke wetgeving. Deze wetgeving richt zich in het bijzonder op twee exotische parasieten, te weten Aethina tumida (Kleine bijenkastkever) en Tropilaelaps spp. mijtziekte. De LNV directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (VD) heeft PPO Bijen aangewezen als het laboratorium dat de wettelijke controle uitvoert bij de import van bijenkoninginnen. Dit artikel geeft een overzicht van de wetgeving en een beschrijving van de soorten en de mogelijke gevolgen van hun introductie in Europa
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.