Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362162
Title Biologische zaad en pootaardappelen in 2004
Author(s) Lammerts Van Bueren, E.
Source Ekoland 24 (2004)1. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
Department(s) Laboratory of Plant Breeding
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) biologische landbouw - zaden - plantmateriaal - vermeerderingsmateriaal - databanken - regelingen - richtlijnen (directives) - recht - wetgeving - overheidsbeleid - nederland - pootaardappelen - organic farming - seeds - planting stock - propagation materials - databases - regulations - directives - law - legislation - government policy - netherlands - seed potatoes
Categories Organic Farming / Plant Propagation
Abstract Hoe LNV invulling geeft aan de nieuwe Europese regels voor het gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, en de praktische consequenties voor de boer. Nederland heeft gekozen voor een nationale annex met gewassen waarvoor biologisch zaad- of pootgoed verplicht is, een categorie gewassen waarvoor een algehele vrijstelling geldt, en een categorie waarvoor ontheffing kan worden gevraagd. Er komt een officiële, vrij toegankelijke databank waarop zaadfirma's hun biologisch zaad kunnen aanmelden. Tevens uitleg over de situatie in het buitenland
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.