Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362253
Title Kosten en baten van de natuur: investeren in natuur rendeert
Author(s) Groot, R.S. de; Bade, T.
Source Boomblad 3 (2007). - ISSN 0924-0101 - p. 8 - 9.
Department(s) Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) landschapsbescherming - natuurbescherming - particuliere investering - financieren - landscape conservation - nature conservation - private investment - financing
Categories Nature Conservation
Abstract De aandacht voor de economische waarde van de natuur neemt toe. In de praktijk heeft die aandacht echter nog tot nauwelijks meer geleid dan dat schade die aan de natuur wordt toegebracht, wordt gecompenseerd. Betrekkelijk nieuw is het fenomeen investeren in de natuur, dat grote belangstelling heeft van publiek en overheid. Investeringen leveren geld op, blijkt uit studies. Maar wie moet die investeringen betalen?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.