Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362258
Title Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen
Author(s) Corporaal, A.; Stortelder, A.H.F.; Schaminée, J.H.J.; Huiskes, H.P.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 51) - 72
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Nature Conservation and Plant Ecology
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) klimaatverandering - cultuurlandschap - kustgebieden - landgebruik - zeespiegelschommelingen - zeeniveau - rivierengebied - west-nederland - veengebieden - climatic change - cultural landscape - coastal areas - land use - sea level fluctuations - sea level - west netherlands - peatlands
Categories Climatic Change / Land Use Planning
Abstract De landschappen in ons land zijn ‘man made’ en tot enkele decennia geleden nog met een geheel eigen ‘gezicht’. De afgelopen halve eeuw zijn er telkens schoksgewijs grote landschappelijke veranderingen aan de orde geweest door veranderingen in het landgebruik, en de effecten van klimaatverandering komen daar nog bovenop. Dit rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan ook weer nieuwe. De balans is voor het laagveenlandschap negatief en ook de buitendijkse gebieden komen er slecht af; binnendijks komen er veel nieuwe kansen, maar de feitelijke ontwikkelingen zijn nog onzeker. Internationale en integrale aanpak per stroomgebied is noodzakelijk. Als de autonome ontwikkeling doorgaat en als het beleid niet bijgesteld wordt, zal het oer-Hollandse landschap, vooral in West Nederland, verdwijnen. Door te investeren in spongiteit, omhoog boeren en cyclisch polderen kan het tij in belangrijke mate gekeerd worden. Trefwoorden: brongericht rivierbeheer, cyclisch polderen klimaatverandering, kustgebied, laagland-landschap, laagveengebied, mediterranisatie, omhoog-boeren, , rivierengebied, spongiteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.