Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362321
Title Hydrolyse van kadavers op bedrijfsniveau lijkt perspectiefvol
Author(s) Timmerman, M.
Source Praktijkkompas. Varkens 18 (2004)4. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
Department(s) Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) varkenshouderij - kadaververwijdering - hydrolyse - vernietiging van dieren - pig farming - carcass disposal - hydrolysis - destruction of animals
Categories Pigs / Animal Husbandry (General)
Abstract Verwerking van kadavers door hydrolyse vindt plaats op Spaanse varkensbedrijven en lijkt ook een perspectiefvol systeem voor met name de Nederlandse zeugenhouderij. Bij deze techniek worden kadavers afgebroken in een vat met water en een algenmengsel. Voor zeugenbedrijven kan het financieel gezien concurreren met de afvoer van kadavers naar Rendac. Als de tarieven van Rendac de komende jaren verder stijgen dan is het ook voor vleesvarkensbedrijven financieel aantrekkelijk om de kadavers via hydrolyse te verwerken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.