Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362363
Title Onderzoek moet uniformer stek bij siergewassen opleveren (o.a. interview met Hendrik-Jan van Telgen)
Author(s) Staalduinen, J. van; Telgen, H.J. van
Source Onder Glas 4 (2007)8. - p. 54 - 55.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) siergewassen - rozen - potplanten - vermeerderingsmateriaal - stekken - fotosynthese - meting - technieken - koolhydraten - beworteling - onderzoek - glastuinbouw - snijbloemen - ornamental crops - roses - pot plants - propagation materials - cuttings - photosynthesis - measurement - techniques - carbohydrates - rooting - research - greenhouse horticulture - cut flowers
Categories Ornamental Plants
Abstract Het slagingspercentage en de uniformiteit van stekken worden mede bepaald door inwendige factoren, zoals fotosynthesecapaciteit en de koolhydraatstatus in het blad. Met behulp van diverse meettechnieken onderzoekt een projectteam of op basis van de gemeten waarden voorspellingen mogelijk zijn over de mate van beworteling en uitgroei. Als dat zo is, kunnen deze technieken bijdragen aan optimalisatie van de bedrijfsprocessen op vermeerderingsbedrijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.