Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362529
Title Elke kuub water van bron tot sloot in beeld gebracht (interview met Wim Voogt) - Met nieuw rekenmodel kan teler zijn watermanagement optimaliseren
Author(s) Bezemer, J.; Voogt, W.
Source Onder Glas 5 (2008)2. - p. 46 - 47.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) kassen - watervoorziening - waterbeheer - watergebruik - modellen - optimalisatiemethoden - programmeren - glastuinbouw - greenhouses - water supply - water management - water use - models - optimization methods - programming - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Water Management (General)
Abstract Een nieuw rekenmodel van WUR Glastuinbouw biedt de gebruiker veel inzicht in de waterstromen op het glastuinbouwbedrijf. Dit model is gebaseerd op een groot aantal variabelen, waardoor op zeer uiteenlopende bedrijven de waterstromen heel precies in beeld worden gebracht. Met de inzichten die dit oplevert, kan de teler zijn watermanagement optimaliseren. Ook voor clusters van tuinbouwbedrijven is het model bruikbaar
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.