Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362553
Title Waterwinning voor beregening: Regels en kosten lopen sterk uiteen
Author(s) Stoof, C.R.; Ritsema, C.J.
Source Greenkeeper 2007 (2007). - ISSN 1386-2499 - p. 22 - 27.
Department(s) Land Degradation and Development
Soil Science Centre
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) golfbanen - grasmatverbetering - beregening - wetgeving - geschatte kosten - waterbeleid - provincies - Nederland - golf courses - sward renovation - overhead irrigation - legislation - estimated costs - water policy - provinces - Netherlands
Categories Water Management (General) / Grasslands / Sport
Abstract Beregening is een algemeen verschijnsel in zomers Nederland. Veel golfbanen worden regelmatig beregend ter voorkoming van droogteschade. Het onttrekken van grond- en oppervlaktewater voor beregening is aan de regels gebonden: vaak zijn onttrekkingen meld- of vergunningplichtig en in sommige gebieden en perioden zelfs verboden. Ook kunnen er kosten verbonden zijn aan een vergunning of aan de hoeveelheid water die wordt onttrokken. Zowel de regels als de kosten voor onttrekkingen variëren binnen Nederland zo sterk dat er navrante verschillen bestaan voor de gebruikers van water. Daarbij is het voor veel gebruikers onduidelijk of, en zo ja aan welke regels ze moeten voldoen. Dit artikel beschrijft wie de regels stelt waaraan een onttrekking moet voldoen, welke regels er zijn en wat de bijbehorende kosten zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.