Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362659
Title Inventarisatie diergeneesmiddelen gebruik in de biologische geitenhouderij
Author(s) Kijlstra, A.; Werf, J.T.N. van der; Buitendijk, J.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group april 2004) - 39
Department(s) ID - Dier en Omgeving
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) biologische landbouw - geitenhouderij - diergezondheid - dierziekten - veterinaire producten - organic farming - goat keeping - animal health - animal diseases - veterinary products
Categories Animal Health and Welfare
Abstract Zowel kennisinstellingen als individuele biologische bedrijven proberen onderzoek te doen naar de effectiviteit van alternatieven voor bepaalde aandoeningen in de biologische veehouderij. Op welke schaal dit binnen de bedrijven gebeurt, was tot op heden nog niet bekend en was daarom de reden voor het onderzoek, waarvan hier de rapportage voor de biologische geitenhouderij volgt. De doelstelling van het onderzoek was het inventariseren van de gezondheidsproblemen in de biologische geitenhouderij in Nederland en de wijze van behandeling van deze aandoeningen. Hiertoe werden door middel van een aselecte steekproef 25 geitenhouders tijdens een bedrijfsbezoek geënquêteerd. De belangrijkste dierziekten die op de meeste bedrijven voorkwamen waren diarree, baarmoederontsteking en klinische mastitis. Alle onderzochte geitenhouders gebruikten minimaal 1 regulier diergeneesmiddel in het onderzochte jaar (2002). Ruim 75 % van de geitenhouders gebruikt één of meerdere alternatieve middelen voor de behandeling van dierziekten bij de geiten. De reguliere en alternatieve diergeneesmiddelen worden voornamelijk curatief ingezet. De 25 geënquêteerde geitenhouders gebruikten gezamenlijk 84 verschillende reguliere diergeneesmiddelen. Deze 84 reguliere diergeneesmiddelen bestaan voor 2/3 uit een divers scala van antibiotica. Er werd weinig uniformiteit in het gebruik van de verschillend antibioticum preparaten gezien. Aangezien de geitenhouderij een relatief kleine bedrijfstak is wordt er door de pharma industrie weinig geïnvesteerd in de registratie van diergeneesmiddelen ten behoeve van de geit als doeldier. Wel zijn een aantal reguliere diergeneesmiddelen opgenomen in de een vrijstellingslijst voor de geit van het Bureau Registratie Diergeneesmiddelen (BRD). Hoewel het arsenaal aan middelen dus formeel beperkt is worden er onder de verantwoording van de dierenarts diverse middelen toegepast die niet voor de geit als doeldier zijn toegelaten. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er weinig consensus bestaat tussen de geitenhouders/dierenartsen op het gebied van de curatieve gezondheidszorg van biologische geiten. Van een aantal van de gebruikte alternatieve geneesmiddelen is de werkzaamheid niet door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd en is het gebruik dus in strijd met de EU regelgeving voor de biologische dierhouderij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.