Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362662
Title Inventarisatie diergeneesmiddelengebruik in de biologische vleesveehouderij
Author(s) Werf, J.T.N. van der; Kijlstra, A.; Klink, M.C.M.; Munniksma, K.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group september 2004) - 25
Department(s) ID - Dier en Omgeving
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) biologische landbouw - vleesvee - dierziekten - veterinaire producten - organic farming - beef cattle - animal diseases - veterinary products
Categories Animal Health and Welfare
Abstract In de biologische veehouderij wordt getracht dierziektes zoveel mogelijk te voorkomen door de selectie van dieren met een hoge natuurlijke weerstand, het geven van gezonde voeding en het zorgdragen voor een optimaal leefklimaat waardoor het natuurlijke gedrag van de dieren zoveel mogelijk tot uiting kan komen. Indien een dier toch ziek wordt gaat de voorkeur uit naar een behandeling met een alternatieve geneeswijze zoals homeopathie, fytotherapie e.d., mits aangetoond is dat deze middelen ook effectief zijn voor de betreffende aandoening. Van veel van deze alternatieven is de werkzaamheid echter nog niet bewezen. Zowel kennisinstellingen als individuele bedrijven proberen op hun wijze onderzoek te doen naar de effectiviteit van alternatieven voor bepaalde aandoeningen in de biologische veehouderij. Op welke schaal dit binnen de bedrijven gebeurt, was tot op heden nog niet bekend en was daarom de reden voor het onderzoek, waarvan hier de rapportage voor de biologische rundvee vleesveehouderij volgt. De doelstelling van het onderzoek was het inventariseren van de gezondheidsproblemen in de biologische vleesveehouderij in Nederland en de wijze van behandeling van deze aandoeningen. Hiertoe werden door middel van een aselecte steekproef 30 vleesveehouders tijdens een bedrijfsbezoek geënquêteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.