Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362730
Title Herstelmaatregelen in ondiepe meren: zijn de verbeteringen blijvend?
Author(s) Nes, E.H. van; Lammens, E.; Roijackers, R.M.M.; Veeningen, R.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)1. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 32.
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) meren - eutrofiëring - baggeren - chlorofyl - fosfaten - nitraten - evaluatie - onderzoek - herstel - vissen - nederland - denemarken - biologisch waterbeheer - maatregelen - eutrophication - dredging - chlorophyll - phosphates - nitrates - evaluation - research - rehabilitation - fishes - netherlands - denmark - lakes - biological water management - measures
Categories Water Quality / Biological Control
Abstract In deze studie evalueren we gegevens van 28 Nederlandse en 50 Deense meren waar effectgericht maatregelen zijn toegepast, waaronder voornamelijk actief biologisch beheer door afvissen van brasem en blankvoorn. Daarnaast zijn in sommige meren ook andere maatregelen toegepast, zoals baggeren en chemische fosfaatfixatie in het sediment. In meer dan de helft van de gevallen was actief biologisch beheer succesvol op de korte termijn. In sommige gevallen nam niet alleen het chlorofyl-, maar ook de fosfor- en stikstofgehaltes sterk af. Op de lange termijn was de heldere toestand in de meeste gevallen echter niet stabiel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.