Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362737
Title Dertig dagen zonder televisie: mogelijkheden te over
Author(s) Peters, K.B.M.; Rijnierse, J.
Source Vrijetijdstudies 25 (2007)2. - ISSN 1384-2439 - p. 55 - 59.
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) massamedia - vrijetijdsactiviteiten - televisie - effecten - nadelige gevolgen - sociale gevolgen - lichamelijke opvoeding - studieresultaat - leerprestaties - geletterdheid - kinderen - schoolkinderen - nederland - mass media - leisure activities - television - effects - adverse effects - social impact - physical education - academic achievement - educational performance - literacy - children - school children - netherlands
Categories Indoor Leisure and Recreation / Social Welfare
Abstract Van kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar kijkt bijna 60% meer dan 9 uur televisie per week. Nederlandse kinderen kijken gemiddeld 2 uur per dag naar de televisie. Het feit dat kinderen televisie kijken, krijgt veel aandacht vanwege de negatieve gevolgen die dit zou hebben op de ontwikkeling van kinderen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat kinderen gaan doen als ze nu eens 30 dagen geen televisie mogen kijken. Hoe beleven kinderen een dergelijke periode? Wat gaan ze doen als de tv niet meer aan mag? Dit artikel geeft de hoofdlijnen weer van Wagenings onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.