Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 362762
Title Moderne mest ouderwets toedienen?
Author(s) Schils, R.L.M.; Pol-van Dasselaar, A. van den; Kok, I.P.
Source Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)4. - ISSN 1570-8586 - p. 16 - 17.
Department(s) Livestock Research
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) toedieningswijzen - mest - graslanden - bemesting - application methods - manures - grasslands - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Begin jaren negentig werd de bovengrondse toediening van dunne rundermest op grasland verboden, met als doel de ammoniakverliezen te verlagen. In de afgelopen 15 jaar is de voeding van melkvee echter flink veranderd zodat de mest minder stikstof bevat. Bovendien is in de huidige mest de verhouding tussen minerale en organische stikstof krapper dan voorheen. Tevens zijn momenteel diverse toevoegmiddelen verkrijgbaar waarvan wordt gezegd dat ze de ammoniakverliezen beperken. Kortom, voldoende redenen om de toediening van mest nog eens tegen het licht te houden. Het onderzoek laat zien dat zodenbemesting nog steeds tot de hoogste stikstofbenutting leidt, en dat toevoegmiddelen daar weinig aan veranderen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.