Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363053
Title Van Oostbroek tot Westbroek. De geschiedenis van de zes dorpen van De Bilt
Author(s) Rommes, R.N.J.
Source De Bilt : Gemeente De Bilt - 160 p.
Department(s) Division of Rural History
Publication type Book aimed at a general audience (editor)
Publication year 2007
Abstract De Bilt kent een rijke en lange geschiedenis. De ligging op het kruispunt van allerlei grenzen speelt hierin een belangrijke rol. In zeven thematische hoofdstukken wordt de geschiedenis van de zes woonkernen van de huidige gemeente op overzichtelijke wijze beschreven. De Biltse nederzettingen ontwikkelden zich op het snijpunt van het veenweidegebied, de Utrechts Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. De grenzen werden keer op keer op leven en dood bevochten door Romeinen, Ridders en ander volk. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bepaalde niet alleen de grens tussen aanval en verdediging, maar zorgde er ook voor dat het veengebied een open landschap bleef. De nabijheid van Utrecht speelde, zoals blijkt uit het boek, in dit geheel een grote rol. Het boek gaat over meer dan alleen landschap, oorlogsvoering en de invloed van de stad Utrecht. Het vertelt ook het verhaal van de inwoners van de zes dorpen in dit landschap. Het gaat over hun handtastelijke predikanten, hun corrupte gemeentesecretaris en die ene foute burgemeester. Maar ook over de beslommeringen van alledag. Werk, huis, school en de kerk. De schrijver koppelt de ontwikkeling van onderwijs, vermaak en cultuur aan de veranderende bevolkingssamenstelling. Hoopvolle conclusie is dat individualisme en bevolkingsdiversiteit niet noodzakelijkerwijze tot egoïsme en grote sociale tegenstellingen hoeven te leiden. De omvang van het vrijwilligerswerk in de gemeente toont dit aan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.