Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 363092
Title Mest- en mineralenkennis voor de praktijk : beheer van mest op gemengde bedrijven met hokdieren
Author(s) Bos, J.F.F.P.; Akker, H. van den
Source Wageningen : Alterra (Plantaardig Bl. 13) - 3
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) dierhouderij - varkenshouderij - mest - mineralen - stikstof - fosfaat - normen - agrarische bedrijfsvoering - mestverwerking - mestbeleid - animal husbandry - pig farming - manures - minerals - nitrogen - phosphate - standards - farm management - manure treatment - manure policy
Categories Animal Husbandry and Environment / Manure treatment
Abstract De nieuwe mestwet wordt gekenmerkt door een andere benaderingswijze dan MINAS: in plaats van verliesnormen wordt vanaf 2006 gewerkt met gebruiksnormen. In dit infoblad wordt aan de hand van een rekenvoorbeeld aangegeven hoe gemengde bedrijven met hokdieren het best kunnen inspelen op de nieuwe mestwetgeving. Het gaat er daarbij vooral om het aantal kuubs mest dat afgezet moet worden zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt geïllustreerd hoe samenwerking tussen een melkveehouder en een varkenshouder financieel aantrekkelijk kan zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.